Polub nas na Facebooku

Organizator:

Partnerzy:

DZIAŁAJ

BĄDŹ

AKTYWNY

W Stanach Zjednoczonych rak jelita grubego jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów, które wynikają z choroby nowotworowej. Jednak jeżeli przeprowadzane są regularne badania przesiewowe, rak jelita grubego staje się najbardziej uleczalnym z nowotworów. Jak pokazuje przygotowana przez American Cancer Society infografika poniżej, wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium daje duże szanse na jego wyleczenie. A w dzisiejszych czasach kolonoskopia nie jest już jedyną możliwością wykrycia raka: organizacja USPSTR (United States Preventive Services Task Force) niedawno wydała nowe wytyczne, w których stwierdza między innymi, że wybór metody badań przesiewowych może być uzależniony również od indywidualnych preferencji i stylu życia.

 

Co świadczy o tym, że przygotowanie

do kolonoskopii powiodło się?

 

Kolonoskopia spełnia swoją rolę podczas poszukiwania wczesnych objawów, jeśli lekarz może dokładnie obejrzeć każdy fragment jelita grubego. To właśnie, dlatego dobre przygotowanie do kolonoskopii jest tak ważne. Ciężar tego zagadnienia jest istotny do tego stopnia, że jego szczegółowy opis znalazł swoje miejsce w rekomendacjach towarzystw naukowych. Mówią one o tym, jak przygotowanie ma być przeprowadzone oraz o tym, które leki sprawdzają się tu najlepiej.

 

 

 

 

 

skala aronchickEfekt przygotowania może być zweryfikowany dopiero po wprowadzeniu aparatu do jelita. W celu uzyskania obiektywnej i zrozumiałej dla innych lekarzy oceny opracowano różne skale. Jedną nich stanowi skala Aronchick. Posługując się nią podczas obserwacji pola widzenia w endoskopii lekarz może uznać, że przygotowanie jest „bardzo dobre”, ponieważ widzi co najmniej 95% powierzchni błony śluzowej, a wewnątrz jelita jest co najwyżej niewielka ilość przezroczystego płynu, który można przez odpowiedni kanał w endoskopie usunąć. Przygotowanie jest „dobre”, jeśli płyn pokrywa nie więcej niż 25% powierzchni błony śluzowej (5-25%), ale można go odessać i ciągle można dostrzec ok. 90% powierzchni jelita. „Wystarczające”, jeśli widać tyle samo powierzchni błony śluzowej, ale zalegająca treść jest jedynie półpłynna. Przygotowanie jest „słabe” jeśli półpłynna treść nie daje się spłukać i widać mniej niż 90% błony śluzowej. Jeśli w ogóle badanie trzeba powtórzyć, to w tej skali uznajemy, że jelito jest „nieoczyszczone”.

 

 

 

skala bostonSą też i inne metody oceniania czy i jak bardzo przygotowanie powiodło się. Niektóre z nich są nawet jeszcze bardziej szczegółowe np. skala Boston, która każdej z trzech części jelita grubego (okrężnicy wstępującej, poprzecznicy, okrężnicy zstępującej) przypisuje od 0 do 3 punktów, przy czym „0” można przyznać za całkowity brak przygotowania danej części, a 3 punkty za bardzo dobre przygotowanie (cała błona śluzowa w danej części jest widoczna). Maksymalna suma punktów wynosząca 9 oznacza bardzo dobre przygotowanie, najmniejsza wynosząca 0 oznacza brak przygotowania.

 

 

 

 

 

 

Tym sposobem można zorientować się, że sama ocena przygotowania pacjenta do zbliżającej się procedury rozrasta się w istotną część wiedzy medycznej. Do tego można dodać, że mimo iż znane są bardzo korzystne efekty działania oczyszczającego leków o działaniu osmotycznym, to jednak prowadzenie kolejnych badań i wprowadzanie kolejnych udoskonaleń - w tym wzbogacanie składu leków o działaniu osmotycznym o substancje działające pobudzająco na zakończenia nerwowe w błonie mięśniowej jelita grubego - świadczy, że jest obszar do dalszej poprawy procedur prowadzących do jak najlepszego przygotowania pacjenta do kolonoskopii.

 

Są już z nami:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Wspierają nas:

Patroni medialni:

Kontakt:

ABK Grupa, tel.: +48 22 401 22 16, e-mail: kontakt@rakjelita.pl

„Rak Jelita Polska”, strona www oraz podmiot prowadzący program nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek medyczne usługi, zabiegi, diagnozy lub leczenie.

To lekarz lub lekarze prowadzący pacjenta są wyłącznie odpowiedzialni za przeprowadzenie i stosowanie usług oraz zabiegów medycznych.

Wyłączną wolą lekarza lub pacjenta jest skorzystać lub nie z informacji oferowanych w ramach „Rak Jelita Polska”.

 

Informacje zawarte na stronie „Rak Jelita Polska” mają stanowić podstawę do budowania świadomości choroby. Wszystkie materiały są wyłącznie informacyjne

i nie mają intencji ani zamiaru zastępowania usług medycznych specjalistów oraz nie mogą być jako takie traktowane.

 

 

ABK Grupa 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.abkgrupa.pl